"Advokātu birojs Rozenfelds un partneri"

Mūsu birojs specializējas šādās nozarēs:

  • Civiltiesības (līgumtiesības, komerctiesības, darba tiesības u.c.)
  • Intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, preču zīmju tiesības, dizainparaugi u.c.)
  • Administratīvās tiesības (iestādē un tiesā)
  • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās
  • Pārstāvība sarunās ar fiziskām un juridiskām personām
  • Juridisko atzinumu sagatavošana un due diligence

Sīkāk skat. sadaļā Darbības jomas

Mūsu biroja partneri ir:

Zvērināts advokāts Jānis Rozenfelds
  - Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs
  - Starptautiskās advokātu kolēģijas biedrs (International Bar Association)
  - National Arbitration and Mediator`s (NAM) International Division dalībnieks
  - Tiesību zinātņu doktors
  - Latvijas Universitātes profesors
  - Civillikuma modernizācijas projekta dalībnieks
  - Satversmes komentāru autors
  - Monogrāfiju lietu tiesībās un intelektuālā īpašuma tiesībās autors

Zvērināta advokāte Natālija Grāvele
    - Tiesību zinātņu maģistrs
    - Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre

 

 

 

Home