Natālija Grāvele

Zvērināta advokāte

Partnere

Izglītība:

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte:

Tiesību zinātņu maģistra grāds (Mag. iur. 2009)

Tiesību zinātņu bakalaura grāds (Bac. iur. 2007)

Specializācija:
Civiltiesības, civilprocess, autortiesības, starptautiskās privāttiesības, ārvalsts tiesu nolēmumu atzīšana un izpilde.

E-pasts:

natalija@rozenfelds.lv

Home