Pārstāvība (tiesvedība) tiesās un šķīrējtiesās, valsts un pašvaldību iestādēs

 

- Pārstāvība civillietās un administratīvajās lietās (process iestādē un tiesā)
- Konstitucionālo sūdzību sagatavošana un pārstāvība Satversmes tiesā
- Pārstāvība Latvijas un starptautiskajās šķīrējtiesās
 
Zvērinātu advokātu biroja partneriem ir ievērojama pieredze, pārstāvot gan fiziskas, gan juridiskas personas Latvijas tiesās, Augstākās tiesas Senātā un Satversmes tiesā. Zvērinātu advokātu biroja partneri sniedz juridisko palīdzību sarežģītos tiesas procesos, kas saistīti ar preču zīmju un citiem intelektuālā īpašuma strīdiem, darba strīdiem, noslēgto līgumu izpildi un īpašumtiesībām.
 
Biroja advokāts Jānis Rozenfelds ir pārstāvējis klientu intereses gandrīz visās Latvijā pastāvīgi darbojošās šķīrējtiesās, kā arī darbojies kā šķīrējtiesnesis. Jānis Rozenfelds ir Latvijas Starptautiskās šķīrējtiesas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras, Hanzas Starptautiskās šķīrējtiesas un National Arbitration and Mediator's (NAM) šķīrējtiesas tiesnesis. Jānim Rozenfeldam ir arī nozīmīga pieredze klientu interešu pārstāvībā Stokholmas starptautiskās tirdzniecības palātas šķīrējtiesā.

 

Home