Palīdzība pārrunu vešanā un strīdu miermīlīgā noregulēšanā

 

Kompromisa ceļā panākts izlīgums vienmēr ir labāks nekā ilggadīgā un daudz resursu prasošā tiesvedība ar neparedzamu un tikai vienai pusei izdevīgu iznākumu. Birojs ir apguvis pieredzi ārpustiesas strīdu izšķiršanā, tādējādi panākot maksimālu efektu ar minimālu laika un līdzekļu patēriņu. Abpusēji izdevīgs mierizlīgums vienmēr ir labākais pušu un īpaši seno sadarbības partneru starpā radušos strīdu atrisinājums, jo tas spēj ne tikai nodrošināt ātrāku un taisnīgāku rezultātu, bet arī saglabāt partneru attiecības.

 

Home