Nekustamā īpašuma tiesības

 

- Nekustamā īpašuma darījumu noformēšana
- Nekustamā īpašuma atgūšana (denacionalizācija)
- Kopīpašuma strīdu risināšana
- Mantojuma strīdu risināšana
 
Viena no biroja specializācijas jomām ir darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kuru ietvaros birojs sniedz palīdzību nepieciešamo līgumu sagatavošanā (pirkuma-pārdevuma, nomas/īres, apsaimniekošanas, dalītas lietošanas kārtības noteikšanas līgumi u.c.), to reģistrēšanā zemesgrāmatā, konsultāciju sniegšana. Birojam ir ievērojama pieredze strīdu risināšanā saistībā ar nekustamā īpašuma atgūšanu un mantojuma tiesībām, servitūtu tiesību un citu nekustamā īpašuma apgrūtinājumu nodibināšanu un izlietošanu, kā arī pieredze kopīpašuma izraisīto strīdu risināšanā un īpašuma dalīšanā.

 

Home