Līgumtiesības

 

- Līgumu projektu izstrāde
- Līguma piespiedu izpilde
- Līguma apstrīdēšana un atzīšana par spēkā neesošu
 
Neatkarīgi no profesijas un darbības jomas sekmīgai pušu sadarbībai ir svarīgi pareizi un juridiski precīzi noformēt starp pusēm pastāvošās attiecības. Šim nolūkam ir nepieciešams slēgt juridiskus līgumus, kuru kvalitātes pamatā ir profesionāla un pieredzējušā jurista darbs.
 
Mūsu birojs, balstoties uz vispusīgu situācijas analīzi, izstrādās līgumu, kas ir saskaņots ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un atbilst tieši Jūsu gadījumam un vajadzībām. Jau noslēgta līguma gadījumā, palīdzēsim Jums atrisināt situācijas, kas saistītas ar līgumu neizpildi, iedarbinot līgumu piespiedu izpildes mehānismus. Savukārt, konstatējot atsevišķu līguma noteikumu vai vesela līguma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, apstrīdēsim to tiesā.

 

Home