Komerctiesības

 

- Juridisko personu, filiāļu, pārstāvniecību dibināšana
- Izmaiņu Komercreģistrā pieteikšana
- Juridisko personu reorganizācija (apvienošana, sadalīšana, pārveidošana)`
- Due diligence
 
Papildus komersantu reģistrēšanai, komersantu pārstāvniecību un filiāļu atvēršanai esam konsultējuši klientus dažādos komerctiesību un citos ar komercdarbību saistītos jautājumos. Mūsu birojs sniedz juridiskās konsultācijas un izstrādā atzinumus ārvalstu klientiem attiecībā uz to ieguldījumiem Latvijā, reorganizāciju un apvienošanos.

 

Home