Intelektuālā īpašuma tiesības

 

- Konsultācijas par intelektuālā īpašuma tiesībām (autortiesības, rūpnieciskais īpašums, datu bāzu tiesības)
- Dizainparaugu un preču zīmju reģistrācija
- Intelektuālā īpašuma objektu aizsardzība Patentu valdē, Konkurences padomē, LR tiesā
- Preču zīmju audits
 
Mūsu biroja partneriem ir ilggadīga pieredze preču zīmju tiesību, autortiesību, kā arī datu bāzu aizsardzības jomā. Pat ja Jums vēl nav gadījies saskarties ar intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu, mēs varam izvērtēt konfliktsituāciju un potenciālo tiesību apdraudējumu rašanās riskus, kuru apzināšana un novēršana var pasargāt Jūs no šādiem konfliktiem un ar to saistītajiem zaudējumiem nākotnē.
 
Mūsu birojam ir liela pieredze intelektuālā īpašuma strīdu risināšanā kā tiesās tā arī ārpus tām, pārstāvot klientus sarunās ar citām fiziskām un juridiskām personām, valsts iestādēm. Mūsu mērķis nav iesaistīt Jūs ilgstošā procesā, bet gan piedāvāt efektīvu un izdevīgu risinājumu pēc iespējas ātrākā laikā.

 

Home