Darba tiesības

 

- Darba līgumu projektu izstrāde
- Darba tiesisko attiecību pārtraukšana un ar to saistīto dokumentu sagatavošana
- Darba strīdu risināšana
 
Birojā Jūs varēsiet saņemt visu nepieciešamo palīdzību un konsultācijas saistībā ar darbinieka pieņemšanu darbā, tai skaitā jaunu darba līgumu izstrādē vai arī jau esošu darba līguma projektu pilnveidošanā, kā arī Jums tiks sniegtas konsultācijas par Jūs interesējošiem darba tiesisko attiecību jautājumiem. Biroja partneriem ir arī liela pieredze ar darba tiesisko attiecību grozīšanu vai izbeigšanu saistīto dokumentu sagatavošanā, darba uzteikuma tiesiskuma pārbaudē un klientu pārstāvībā tiesā saistībā ar nelikumīga uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu.

 

Home