Juridisko atzinumu sagatavošana

 

Ievērojot to, ka mūsu birojā praktizē izcili zinātnieki un tiesību teorētiķi, birojs specializējās juridisko atzinumu sagatavošanā par tiesību jautājumiem, kas nereti kalpo par stipru argumentu lietas izskatīšanas procesā tiesā vai šķīrējtiesā.

 

Home