Jānis Rozenfelds
Zvērināts advokāts

Partneris
Tiesību zinātņu doktors
Latvijas Universitātes profesors
Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperts